Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę kazrakshop.com (pełne dane w Regulaminie sklepu) i stosowania cookies („ciasteczka”) w ramach sklepu internetowego. 
 2. Sklep internetowy kazrakshop.com realizuje pozyskuje informacje o Klientach w następujący sposób: 
 • poprzez wprowadzone w formularzach informacje. 
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach plików cookies („ciasteczka”). 
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (niezbędne do poprawnego działania serwisu) 

II. Informacje w formularzach

 1. kazrakshop.com zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta. 
 2. kazrakshop.com może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP użytkownika). 
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Klienta, chyba że poniżej określono inaczej (co wynika z przepisów prawa). 
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu Rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja). 

III. Informacja o plikach cookies

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies („ciasteczka”)
 2. Pliki cookies („ciasteczka”) to dane (przede wszystkim pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies („ciasteczka”) zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies („ciasteczka”) oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu internetowego kazrakshop.com
 4. Pliki cookies („ciasteczka”) wykorzystywane są w następujących celach: 
  1. tworzenia statystyk, które ułatwiają zrozumienie sposobu w jakim Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich zawartości; 
  2. po zalogowaniu, utrzymują sesję Klienta, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.  
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. 
 9. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu). 

IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
  1. czas nadejścia zlecenia lub zapytania, 
  2. czas wysłania odpowiedzi, 
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik, 
  6. informacje o przeglądarce Klienta, g. informacje o adresie IP. 
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony – w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe. 
 4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem. 

V. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 
 2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 
 3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. 
 4. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. 

VI. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane. 
 2. Administratorem danych osobowych jest: 
Kazrak Łukasz Wnuk
 1. Reja 8A Sulejówek 05-070 Polska 
 1. Świadomie i dobrowolnie przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w paragrafach II pkt 4, III pkt 4 oraz w IV pkt 4 tego dokumentu. 
 1. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami usług informatycznych w celach utrzymania systemu. 

VII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) kazrakshop.com zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie. 
 2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
 3. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z nami: 
 1. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).